2009-06-04 20:24:00

Devamı

2008-12-27 01:12:00

KEKEMELİK : Ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması ve konuşmanın akışını kesen duraklamalar şeklinde görülen konuşma bozukluğudur. Bozukluğun şiddeti kişinin içinde bulunduğu duruma göre değişir. Sınav, korku, endişe yaratan ortamlar, çekinilen kişilerle konuşma zorunluluğu durumlarında ortaya çıkar.Çocukların  2 - 3,5 yaşlar arasında kekelemesi normaldir. Bu durum kendini ifade etmede kelime darağacındaki yetersizlikten kaynaklanır.Kekemelik hangi durumlarda görülür?Sıkıntı yaratan durumlarda. Ailenin diğer bireylerinde kekemelik varsa. Korku yaratan durumlarda ( köpek havlaması, doktora gitme, hastaneye yatma, bir yere kapatma, dövme gibi). Baskılı tuvalet eğitimi. Çocuğun kendi gereksinimlerini bağımsızca karşılamasına izin vermeme durumunda. Arkadaş seçimine karşılığında. Güzel konuşma konusunda uyarıldığında.   Yaşının üzerinde düzenlilik ve olgunluk beklendiğinde. Aşırı eleştirildiğinde. Ailenin yaklaşımı nasıl olmalıdır?Çocuğun konuşmasının sık sık düzeltilmemesi. Çocuğa kekeleyecek konusunun hissettirilmemesi. İlgi ve sevgi gösterilmesi ve bunun aşırı olmaması. Düzgün, kibar, "efendim" li, "lütfen" li  konuşmasının istenilmemesi. Aşırı kuralcı ve denetimci tutumun gevşetilmesi. Çocukta yetersizlik duygusu gelişmesinin önlenmesi (alay etme, utandırma). Çocuğun konuşması üzerinde odaklanılmaması. Çocuğun zaman zaman sevdiği akrabalarının yanına gitmesine izin verilmesi. Çocuğun beslenme ve uykusuna dikkat edilmesi. Çocuk okula gidiyor ise öğretmeni ile bu konumda işbirliği yapılması. ... Devamı

öğretmenler günü

2008-11-23 17:50:00

Ben Bir Öğretmenim Ben bir öğretmenim Okulların birinde Duymayı, düşünmeyi öğretirim. Derslerimde... Bir söz yağmurudur, ders dediğin de, İnsan göklerinden, rahmet yerine, Kitaplar dolusu yağar da yağar... Benim çocuklarım bu bahçelerde, Bu yağmur altında ıslanmadalar. Bir yağmur sonrası gelin seyredin, Her taraf tepeden tırnağa bahar... Bulutsuz masmavi dünyalarına, Sevginin, sevincin güneşi doğar. Böyle çocuklarla dolar her yanım, Çocuklar kardeşim, Çocuklar arkadaşım, Canım? Onlarda toplanmıştır Geçip giden zamanım, Bir parıltı görsem gözlerinde, Bilgiden, anlayıştan yana, Bir hal olur bana... Zannedersiniz ki, Dünyalar benim? Çocuklar, kitaplar, yazı tahtası Enine boyuna bütün zamanlar, Dört duvar arası bir dershanede, Her dinden her dilden gelmiş insanlar. Bizimle konuşur hayal ederler, Bağlanırız kalırız kendilerine. Hikaye anlatır, şiir söylerler, Mutluluk üstüne, ümit üstüne? Devamı

6-7 Yaş Arası Gelişim

2008-11-02 14:17:00

6-7 YAŞ ARASI GELİŞİM1) Fiziksel Gelişim ve Hareket Gelişimi:- Süt dişlerinin değişmeye başladığı bu yaşta, bulaşıcı hastalıklara karşı duyarlılık da artar.- Kendi kendine giyinip soyunabildiği gibi, kendi kendine tuvaletini yapabilir ve kendi kendini temizlemeyi de başarabilir.- Bu dönemde çocuk motor gelişimi açısından büyük aşamalar kaydetmiştir. - Dengenin gelişmesi sonucu hızlı yürüyebilen, futbol oynayabilen, ok atabilen bir birey haline gelmiştir.- Göz-el koordinasyonunun gelişmesi sonucu da iki elini bağımsız olarak kullanabilir.- Bu dönemde çocuğun küçük kasları oldukça gelişmiş olduğundan, diğer yaşlara oranla el işlerinde daha beceriklidir. Kesip yapıştırır, boya yapar, resim yapar, tüm araç ve gereçleri iyi kullanır.- Erkek çocuklar topla, kızlar iple oynamayı sever.- Harfleri yazmaya çalışır, bazılarını ters yazar. Bazı çocuklar ad ve soyadlarına ek olarak birkaç kelime daha yazabilirler.2) Zihinsel ve Bilişsel Gelişim:- 6 yaşındaki çocuk tembel bir görünümdedir.- 2,5 yaşında yaşamış olduğu karar verme güçlüklerine uğrar.- Bir şeyin olumlu ve olumsuz iki yüzü arasında hızla gelip gider.- Son derece meraklıdır. Bu merak annenin şikayetine konu olabilecek kadar yoğundur.- Düşünce açısından realisttir. Sürekli olarak duyduklarının doğruluğunu sorgular.- Çeşitli sözcükleri yazabilir. Kendi adını ve başka birkaç sözcük yazabilir.- Dikkat süresi uzundur.- Kendisiyle gerçek nitelikte eğitim uygulamaları yapılacak bir çağa gelmiştir.3) Sosyal ve Duygusal Gelişim:- 6 yaş çocuğu değişmekte olan bir çocuktur. Anneler çocuklarındaki bu ani değişiklikleri: "Bu çocuğa ne oldu, bilmiyorum, çok değişti." şeklindeki sözcükleriyle dile getirirler.- 6 yaşındaki çocuk te... Devamı